Verwijzer

WIE ZIJN WIJ?

Beweego is een multidisciplinair netwerk van samenwerkende paramedische zorgverleners die hoge kwaliteit beweegzorg aanbiedt. Een behandelteam bestaat uit onder andere een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en leefstijlcoach. Dit heeft veel voordelen: alle zorgverleners spreken dezelfde taal, er is een goede samenwerking onderling en u krijgt de beste zorg die uniform is bij elk aangesloten gezondheidscentrum. Binnen het netwerk zijn verschillende programma’s ontwikkeld gericht op COPD, COVID-19, hartrevalidatie, Osteoporose en Diabetes.

Naar Doelgroepen

Zorgpad/werkwijze

De arts signaleert een hulpvraag en adviseert beweegzorg of een andere specifieke behandeling.

Via de zorgzoeker vindt u de locatie en de disciplines die aangesloten zijn bij de locatie.
De arts maakt een verwijzing met daarop de aanvraag voor een specifieke discipline/ behandeling.

De paramedisch zorgverlener kijkt samen met de patiënt welke beweegzorg of behandeling passend is. Ook stelt hij/zij samen doelen op om aan te werken. Daarnaast is er ook aandacht voor de andere onderdelen van een gezonde leefstijl.

De zorgverlener evalueert regelmatig met de patiënt en koppelt dit terug naar de verwijzer.