Vitaliteitscentrum Breda Boeimeer, locatie Graaf Hendrik 3 Laan

Korte beschrijving praktijk

Uw hulpvraag staat bij ons centraal.
Omdat hulpvragen vaak urgent zijn, hanteren wij geen wachtlijst. Wij hechten sterk aan privacy,  aandacht  en een persoonlijke individuele begeleiding. Zorgzaamheid, respect en geduld zijn bij ons voorwaarden bij het geven van een optimale behandeling. Onze visie op zorg houdt ook in dat u recht heeft op een fysiotherapeut met specialistische kennis en werkervaring.  Maar bovenal hebben wij een duidelijke affiniteit met de mensen voor wie wij ons inzetten.  In onze praktijk vindt u ook de disciplines ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk. Hierdoor kunnen we naar behoefte de behandelingen op elkaar afstemmen.

Onze praktijk heeft 5 behandelkamers, een oefenzaal met apparatuur. We gebruiken een gymzaal in de buurt en behandelen zo nodig aan huis.

Naast onze praktijkruimte hebben we een dependance in de huisartsenpraktijk HHT Ginnekenweg.

michel huijbregts
Fysiotherapeut

Mardy Thomassen
Logopedie

Maaike van Steenderen
Ergotherapie

Ada de Gruijter
Maatschappelijk werk

hanna van houdt
Diëtist

Graaf Hendrik III laan 123

4819 CD

Breda

076 521 32 80

info@praktijkgh3laan.nl

www.praktijkgh3laan.nl